top of page

O TG Sokół

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce zostało założone 7 lutego 1867 roku przez polskich patriotów we Lwowie. Powstało na wzór „Sokoła” czeskiego, założonego przez Mirosława Tyrsza w 1862 roku. Celem Towarzystwa było, aby poprzez pielęgnację tradycji narodowej rozwijać ćwiczenia gimnastyczne i szermiercze, przygotowując jego członków do walki wyzwoleńczej.

W 1919 roku powstał Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, prowadzący działalność patriotyczno – wychowawczą oraz sportową i upowszechniając szczególnie ćwiczenia gimnastyczne, zgodnie z hasłem „ w zdrowym ciele zdrowy duch”. W tym czasie w Bukówcu Górnym istniejące organizacje i towarzystwa, założone częściowo jeszcze w czasie zaborów, prowadziły wyjątkowo ożywioną działalność. Toteż 21 sierpnia 1921 roku założono również gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Założycielami byli bukówieccy emigranci, którzy na obczyźnie w Westfalii zatknęli się z organizacją sokolą i gdy nastała wolna Polska, wróciwszy w rodzinne strony, poczuli pilną potrzebę powołania „Sokoła”. Byli to druhowie: Jan Bura (pierwszy prezes), Franciszek Bortel, Jan Apolinarski, Walenty Śliwa, Stanisław Bawolski i Leon Konieczny.

Działalność Towarzystwa do czasu wybuchu II wojny światowej była bardzo ożywiona, o czym świadczy fakt, że już 28.10.1923 roku gniazdo miało swój sztandar, który brał udział we wszystkich uroczystościach kościelnych. Systematyczne ćwiczenia gimnastyczne, w tym na przyrządach, urządzanie przedstawień amatorskich, zabaw, bali maskowych oraz upowszechnianie śpiewu pieśni patriotycznych charakteryzowały działalność tego okresu. Nadrzędnym celem było wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym do służby Bogu i Ojczyźnie.

Okres okupacji niemieckiej, a później czasy reżimu komunistycznego przerwały na długie lata działalność „Sokoła”. Dopiero dzięki ogólnospołecznemu ruchowi „Solidarność” powstała możliwość reaktywowania „Sokoła”.

W Bukówcu Górnym nastąpiło to 11 lutego1990 roku z inicjatywy grupy miejscowych działaczy z druhem Grzegorzem Mierzyńskim na czele, który został wybrany pierwszym prezesem reaktywowanego „Sokoła”. Odnowiona działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ukierunkowana została na wierną realizację idei przedwojennych z uwzględnieniem realiów obecnego czasu. Polega to na organizowaniu imprez sportowych oraz uroczystości patriotycznych. Główną imprezą są organizowane w pierwszą niedzielę kwietnia Biegi „Sokoła”. Poza tym wspólnie z miejscową szkołą organizowane są uroczyste obchody rocznic Powstania Wielkopolskiego połączone z Biegami Powstańczymi, a także Rajdy Motorowe Drogami Września 1939 r., turnieje strzeleckie, majówki, bale maskowe, zabawy, spotkania opłatkowe oraz wyjazdy na imprezy kulturalne i uroczystości patriotyczno – religijne.

Druhowie w mundurach ze sztandarem brali udział m in. w spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, w uroczystościach 50-lecia Poznańskiego Czerwca w Poznaniu, w IX i X Zlocie Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy oraz w pielgrzymce na Jasną Górę. Poza tym zorganizowano pielgrzymki do Rzymu i na Litwę.

95- ROCZNICA POWSTANIA TG.SOKÓŁ W BUKÓWCU GÓRNYM

W niedzielę 18.09.2016r. TG Sokół w Bukówcu Górnym obchodził 95-lecie powstania gniazda. Uroczystości rozpoczęły się o godz.10.00 zbiórką pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych towarzystw. Następnie poczty sztandarowe przeszły pod tablice poległych Bukówczan, gdzie złożono kwiaty oraz na grobie pierwszego prezesa Jana Bury. O godz.1030 jubileuszową mszę w intencji zmarłych i żyjących druhów i druhen odprawił ksiądz Marek Kantecki. Po mszy św. dla zaproszonych gości i delegacji odbył się uroczysty obiad. Po obiedzie o godz. 1400 rozpoczęły się główne uroczystości z udziałem członków Sokoła, mieszkańców Bukówca Górnego oraz zaproszonych gości w tym: starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak, wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, sołtys wsi Tadeusz Malepszy, przewodnicząca rady gminy Irena Przezbór, dyrektor GOK Monika Lucerek, wieloletni prezes Sokolstwa Polskiego Andrzej Bogucki, dyrektor ZS w Bukówcu Górnym Daniel Piasecki, prezes Stowarzyszenia Bukówczan MANU Zofia Dragan, prezes zarządu firmy Werner Kenkel Halina Florek, dyrektor Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach Dorota Grygiel, delegacje zaprzyjaźnionych towarzystw gimnastycznych oraz organizacji bukówieckich OSP, KGW, ZEiR, ZHK, Kółka Rolniczego.

Po otwarciu i przywitaniu gości prezes Jan Kot przedstawił historię i liczne sukcesy TG. Sokół w Bukówcu. W dalszej części delegacje złożyły zarządowi życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki, nie zabrakło również uroczystych przemówień.

Dla uświetnienia 95-lecia przerywnikiem stał się koncert kontrabasowy w wykonaniu Jacka Marcinka oraz akompaniującej mu Katarzyny Wojtkowiak. Po koncercie nastąpiła promocja książki Jędrzeja Zająca i dr. Rafała Szuberta "95 lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Bukówcu Górnym"(1921-2016). Na koniec sekcja gimnastyczna UKS "Sokolik" prowadzona przez Darka Wandolskiego dała popis akrobatyki i układów gimnastycznych, które wywołały duży aplauz wśród publiczności. Obchody 95-lecia zakończył występ kabaretu "Dziura" rozśmieszając wszystkich gości do łez.

bottom of page